gucci-ห้ามเก็บแบรนด์เนมไว้ในกล่อง

ห้ามเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมไว้ในกล่อง !

หากคุณมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นหนังและเก็บอยู่ในกล่อง เป็นสิ่งที่ผิดมากๆ

หลายแบรนด์และร้านค้าจะแนะนำวิธีการเก็บรักษาและดูแลกระเป๋าให้ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ห้ามเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นหนังไว้ในกล่องเด็ดขาด เนื่องจาก

ความชื้น

หากเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นหนังในกล่องเก็บเอาไว้นานๆ โดยไม่ได้เปิดเปลี่ยนตามความจำเป็น อาจทำให้มีความชื้นสะสมอยู่ภายในกล่อง และอาจทำให้เกิดการเป็นรอยขีดข่วน หรือแม้แต่การเน่าเสียของหนัง

การรั่วไหลของสี

หนึ่งในเหตุผลที่คุณควรเก็บกระเป๋าแบรนด์เนม (ที่เป็นหนัง) ไว้ในถุงผ้าหรือถุงเครื่องเทศเพื่อป้องกันการมีรอยขีดข่วนและที่สำคัญคือการรั่วไหลของสี ถ้าคุณเก็บกระเป๋าแบรนด์เนม (ที่เป็นหนัง) ไว้ในกล่องนานๆ หนังอาจมีโอกาสจะได้รับแสงแดดหรือแสง UV ที่ส่งผลต่อสีได้ ทำให้สีของกระเป๋าเริ่มจางหรือสลายไป

ความร้อน

การเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมในที่ที่มีความร้อนสูงอาจทำให้ผิวหนังของกระเป๋าแห้งและแตก นอกจากนี้ ความชื้นสูงยังทำให้เกิดรอยแตกของหนังได้ ซึ่งอาจทำให้หนังมีสีที่ไม่สวยและเสียหายได้ นอกจากนี้ ความชื้นสูงยังเป็นสิ่งที่อาจทำให้เกิดเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่อาจทำให้กระเป๋าราคาแพงเสียหายได้