hermes-วิธีดูแลกระเป๋าไม่ให้ราคาตก

ดูแลกระเป๋ายังไงให้ราคาไม่ตก แบบ SA

วิธีการเก็บกระเป๋าแบรนด์เนมที่ห้ามทำ 3 อย่าง

  • การใช้แอลกอฮอล์เช็ดกระเป๋า 

เนื่องจากสถานะการโควิดในปัจจุบันทำให้ใครหลายคนอาจจะกลัวการที่กระเป๋ามีเชื้อไวรัสต่างๆ แต่การนำแอลกอฮอล์เช็ดกระเป๋าเป็นสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด เพราะเนื่องจากกระเป๋าทำจากหลังธรรมชาติ อาจจะทำให้เกิดสีด่างได้ และเกิดการหนังถลอก

วิธีที่แนะนำคือการเปลี่ยนกระเป๋าในการใช้แทน ทำให้กระเป๋าที่ได้พักทำให้เชื้อโรคต่างๆหายไป 

  • การวางหูกระเป๋า และสายกระเป๋า ทับกับหนังกระเป๋า

ทำให้กระเป๋าเกิดรอยทับขึ้นและแก้ไขได้ยาก วิธีการแก้เดียวคือการนวดทุกวัน ซึ่งยากมากที่จะทำให้รอยหายไป ไม่ควรพับสายกระเป๋าไว้ด้านในกระเป๋าเพราะจะทำให้เกิดรอยพับที่แก้ไขได้ยากเช่นกัน แนะนำให้ถอดสายสะพายหรือม้วนรอบกระเป๋า แต่ต้องระวังไม่ให้พับ

  •   ห้ามเก็บกระเป๋าไว้ในกล่อง

เนื่องจากการเก็บกระเป๋าไว้ในกล่องจะทำให้เกิดความชื้นและเชื้อราด้านใน เนื่องจากกระเป๋าเป็นหนัง ทำให้กระเป๋าเกิดการสีถลอก หนังถลอก ยกเว้นกระเป๋าผ้าที่สามารถเก็บไว้ในกล่องได้

    วิธีการเก็บที่ร้านแบรนด์เนมทำคือ

  1. .นำกระเป๋าใส่ในถุงผ้าให้เช็ดมุม 
  2. .ดึงถุงผ้าขึ้นให้กระเป๋าแนบไปกับทุกส่วน
  3. .พับด้านบนถุงผ้าประมาณ 2-3 ทบ
  4. ดึงลงให้พอเป็นกระเป๋าเล็กน้อย
  5. จัดหูกระเป๋าและสายตามข้อด้านบน
  6. วางในที่ๆไม่ชื้น และไม่โดนแดดโดยตรง

5 วิธีนี้จะสามารถทำให้กระเป๋าไม่เกิดความชื้นและไม่มีฝุ่นอีกด้วย